Książka pt. Izaak Newton. Bóg, światło i świat ukazała się w Oficynie Wydawniczej Quadrivium, nie istniejącym już wydawnictwie edukacyjnym z Wrocławia w roku 1996. Redaktorem tekstu była Maria Iżewska.

Niniejsza strona www zawiera cały tekst książki oprócz indeksu osób.

© Jerzy Kierulwróć na stronę Izaak Newton